EĞİTİM

EĞİTİM

- İkna teknikleri

- Satış ve pazarlama

- Liderlik

- Ticari yaratıcılık

- İş planı hazırlama

- Etkili satış teknikleri

- Yaratıcı drama ile satış teknikleri

- Girişimciler için finansal yeterlilik

- Stratejik planlama eğitimi

- Proje yönetimi

- Sunum teknikleri

- Girişimciler için finansal yeterlilik

- Proje yönetimi

- Duygusal zeka eğitimi

- Şirket içi girişimcilik

- Yalın yönetim

- Çevik yönetim

- Girişimcilikte iş modeli

- Girişimciler için iletişim

- Finansal matematik

- Kriz yönetimi

- Pazarlama planı

- Müzakere teknikleri

- Finansal analiz ve bilanço yorumlama

- Satış danışmanları için finansal yönetim

- İnsan Kaynakları Eğitimleri

- Yönetim geliştirme eğitimleri

- Zaman Yönetimi

- İnovasyon ve strateji eğitimleri

- Kişisel gelişim eğitimleri

- Stratejik performans yönetimi temelleri

- Stratejik planlama teknikleri

- Yönetimde liderlik becerileri ve motivasyon

- Değişim yönetimi ve değişime uyum

- Vizyon geliştirme

- Liderlik becerilerinde delegasyon

- Hedeflerle yönetim

- Kurum kültürü ve sahiplenme

- Etkin kriz yönetimi

- Yönetici geliştirme programı

- Kurumsallaşma ilkeleri ve organizasyonel yönetim

- Biz kültürü yaratarak etkin takım olabilme

- Takım verimliliğinin yükseltilmesi

- Yaratıcılık geliştirme teknikleri ve inovasyon

- Liderlik ve değişim dinamiği

- İnsiyatif kullanma yetkinliklerinin geliştirilmesi ve risk alma

- Ekip çalışması

- Etkili yöneticilik ve liderlik

- Süreç yönetimi ve süreçlerle yönetim

- Zaman yönetim teknikleri ile iş yönetimi

- Sosyal medyaya giriş

- Temel mentorluk becerilerinin geliştirilmesi 

- Performans yönetim ve değerlendirme sistemleri

- Stratejik insan kaynakları yönetimi

- Yetkinlik bazlı organizasyon oluşturma

- Eleman seçme, yerleştirme ve işten çıkarma faaliyetlerinin yönetimi

- Eğitim organizasyonu ve yönetimi

- Kişisel verimlilik ve başarı

- Finans dışı yöneticiler için finans

- Şirketlerde karlılık artırma teknikleri

- Stratejik fiyatlandırma teknikleri

- İşletme yönetiminde finansal kavramlar

- Stratejik maliyet yönetimi

- İşletme yönetiminde finansal kavramlar 

- Ekonomik kriz dönemlerinde işletme ve üretim maliyetleri yönetimi

- İşletme bütçesi ve stratejik yönetimdeki rolü

- Faaliyet tabanlı maliyetlendirme

- İşletme sermayesi yönetim teknikleri

- Mali tablo analiz teknikleri

- Temel finansal yönetim

- Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun iş hayatına getirdikleri

- Temel satış becerileri ve profesyonel ilişki geliştirme

- Müşteri hizmetlerinde mükemmellik

- Müşteri odaklı hizmet

- Satış teknikleri ve ikna yöntemleri

- Zor müşterilerle baş etme teknikleri

- Telefonda iletişim becerileri

- Stratejik pazarlama yönetimi

- Ürün ve marka yönetimi

- Satış ekibinin motivasyonu ve teşvik problemleri

Yatırımcılara özel eğitimler:

- Yatırımcı nasıl olunur

- Yatırım yaparken dikkat edilecek hukuki hususlar

- Yatırım yaparken dikkat edilecek finansal hususlar

- Finansal projeksiyonlar